Jaarrekening en 
Rapportage 

Een jaarrekening is een overzicht van de financiële situatie van een onderneming van het afgelopen boekjaar. Er zijn 2 soorten jaarrekeningen, de fiscale jaarrekening en de bedrijfseconomische jaarrekening. Een jaarrekening bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening en toelichting op beide.

De fiscale jaarrekening moet aan de normen voldoen van de belastingdienst en is bedoeld om de fiscale winst van je onderneming te berekenen. De fiscale winst wordt gebruikt voor de heffingen inkomsten- of vennootschapsbelasting.

De bedrijfseconomische jaarrekening geeft een gedetailleerd beeld over een situatie van een onderneming. De fiscale normen worden geen rekening mee gehouden, maar het geeft wel een beeld over de werkelijke situatie.

Wat wij voor u kunnen betekenen?

Wie zijn er verplicht een jaarrekening op te stellen?

  1. Besloten vennootschap
  2. Naamloze vennootschap
  3. Stichting
  4. Vereniging
  5. Coöperatie/onderlinge waarborgmaatschappij

Wanneer is een accountantsverklaring verplicht?

Volgens de wet zijn er drie soorten rechtspersonen: klein, middelgroot en groot. 

Voor de laatste twee categorieën is een accountantscontrole en verklaring verplicht. Voor kleine rechtspersonen kan dus ook een ander dan een accountant de jaarrekening opstellen. Feit is wel dat een accountant door zijn opleiding en ervaring expertise heeft op het gebied van verslaggeving.

Wanneer ben ik een middelgrote rechtspersoon? 

Dit is het geval indien aan twee van de volgende drie criteria voldaan wordt:

  1. balanstotaal is groter dan of gelijk aan 4,4 miljoen euro;
  2. netto-omzet is groter dan of gelijk aan 8,8 miljoen euro;
  3. er zijn 50 werknemers of meer.


Voldoet u aan 2 van de bovengenoemde voorwaarden dan is een wettelijke controleplicht door een accountant.​

Het grootste deel van de rechtspersonen in Nederland is aan te merken als kleine rechtspersoon.

Open chat
1
Hulp nodig?
Goedendag!
Waarmee kan ik u helpen?